Viltvård

Vad Kan jag göra för Er?

Jag erbjuder er följande tjänster inom viltvård:

– Viltvårdsåtgärder som t ex: predatorjakt, holkuppsättning, utfodring mm

– Inventering

– Utsättning av fälthöns, skogshare

-Skyddsplantering

-Tillsyn av viltvatten

Fattas det nått som ni söker så hör av er så kan vi lösa det.

Vad är viltvård?

Det betyder att på något sätt förbättra ett eller flera djurslags livsmiljö dvs främs förbättra tillgången på föda, vatten och skydd men även hålla efter rovdjur.

Varför ska man bedriva viltvård? För att jaktlagen säger det:


4 §   Viltet skall vårdas i syfte att
   – bevara de viltarter som tillhör landets viltbestånd och de fågelarter som tillfälligt förekommer naturligt i landet, och
   – främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammarna.
I viltvården ingår att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och stöd och att anpassa jakten efter tillgången på vilt. För att åtgärderna utförs och anpassningen sker svarar markägaren och jakträttshavaren. Lag (1997:343).

Det ligger i allas intresse att bedriva viltvård. Till exempel kan stödutfodring i form av foderplatser eller viltåkrar öka stammarna men också hjälpa till att dra bort viltet från känsligare områden, tex ungskog och odlingsytor men också från vägarna och bebyggelse. 

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close